Værdivurderingsmodellen


Modellen baserer sig på investeringsteorien, hvor fokus er på nutidsværdien af de forventede fremtidige udbyttebetalinger samt restværdien ved prognoseperiodens afslutning. Afkast på investeringerne er til for, at køber skal kunne dække renter og afdrag. Nutidsværdiberegningen af fremtidige overskud til disposition kan anvendes ved værdiansættelse af alle typer virksomheder.